over mij

Privacy

Hier vertel ik je meer over je privacy en het gebruik van cookies op deze website. De korte versie is: Ik gebruik alleen Google Analytics voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze website. Wil je meer informatie? Lees dan ook de rest.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een gegeven is een persoonsgegeven wanneer de informatie direct of indirect naar jou (of een ander) is te herleiden. Dit zijn een naam en e-mailadres, maar soms (indirect) ook een IP-adres of een cookie waarin een unieke identifier (bijvoorbeeld: 'gebruiker_id=123') is opgeslagen. De persoonsgegevens die bij een bezoek aan deze website worden verwerkt zijn nooit direct herleidbare gegevens.Op deze website verzamel ik een beperkt aantal indirect herleidbare gegevens. Hiermee verkrijg ik informatie over het gebruik van de website door bezoekers, welke ik enkel gebruik om de website te verbeteren.

Wat zijn cookies en vergelijkbare technieken?

Cookies worden opgeslagen in je browser. Voor het begrip worden ze ook wel eens tekstbestanden genoemd. In cookies kunnen websites je instellingen, voorkeuren, status en een unieke identifier opslaan. Naast cookies zijn er ook andere vergelijkbare technieken. Dit zijn bijvoorbeeld Web Storage (localeStorage en sessionStorage), Javascript, tracking pixels en web bakens. Meer over cookies en vergelijkbare technieken in dit blog.Met sommige cookies volgen advertentienetwerken (bijv. Google en Facebook) je surfgedrag op verschillende websites. Dit wordt ook wel cross-site tracking genoemd. Deze website maakt niet gebruik van cookies en andere technieken waarmee dit mogelijk wordt gemaakt.Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van van de website te analyseren, bij het eerste bezoek een notificatie te tonen en je darkmode voorkeur te bewaren.

Welke gegevens worden er verzameld?

Op deze website worden een aantal categorieën persoonsgegevens verzameld en gebruikt.

Identifiers betreffende je apparaat

Dit zijn identifiers welke worden opgeslagen in een cookie. Je IP-adres kan ook als identifier worden gebruikt, maar ik verzamel dit niet.Met een identifier kan een script bijvoorbeeld herkennen of je een nieuwe of terugkerende gebruiker bent. Het cookie wordt gebruikt om per sessie en unieke gebruiker de Gebruiksinteracties en de Browser- en Apparaatgegevens te delen met Google Analytics.

Gebruiksinteracties

Met informatie over interacties wordt bedoeld:
 • de weergave van specifieke pagina’s;
 • alle scroll-, touch-, klikacties;
 • specifieke gebeurtenissen, zoals het delen of lezen van een artikel; of
 • de doorgebrachte tijd op een pagina of de website als geheel.
Alle interacties worden gekoppeld aan een tijdstip en datum.

Browser- en Apparaatgegevens

Bij een bezoek aan de website wordt er informatie over je browser en apparaat verzameld. Het gaat dan in ieder geval om:
 • het type-/versie browser, apparaat of bestuurssysteem (user-agent);
 • de gebruikte link om op deze website te komen (referrer);
 • de taalinstelling van de browser (accept-language);
 • de scherm- en venstergrootte;
 • de laadtijd van een pagina; en
 • je onnauwkeurige locatiegegevens op het niveau van land, regio en/of woonplaats.
De onnauwkeurige locatiegegevens worden afgeleid uit het IP-adres. Het IP-adres wordt niet door Google opgeslagen.

Waarvoor worden je gegevens verzameld en gebruikt ?

Tag management

Deze website maakt gebruik van Google Tag Management. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat cookies, scripts, pixels en ander technieken juist inladen. Er wordt hiervoor gebruikgemaakt van het gtm.js script, welke wordt ingeladen vanaf tags.franksblog.nl. De volgende first-party cookies worden ingeladen:
 • FPID - 180 dagen na het laatste bezoek geldig;
 • FPLC - 180 dagen na het laatste bezoek geldig.

Categorieën verzamelde en gebruikte gegevens

Voor het gebruik van Google Tag Management worden alleen Identifiers betreffende je apparaat verwerkt (cookie-id’s en IP-adressen).

Beschrijving gebruik van de gegevens

Het gebruik van Google Tag Management is (functioneel) noodzakelijk voor de werking van deze website. Ik bewaar de gegevens maximaal 14 dagen in de server-logs. Hiermee wordt de werking van het systeem gewaarborgd. De logs (en eventueel het IP-adres) zijn alleen inzichtelijk voor mijzelf.

Samenwerking met andere organisatie(s)

Datadog (logging en monitoring) en Contabo (hosting) verwerken de gegevens namens mijzelf en niet voor eigen (commerciële) doeleinden. Er zijn hierover met beide partijen afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Hierin zijn onder meer goede afspraken gemaakt over het delegeren van werkzaamheden aan organisaties buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Beveiligingsmaatregelen

In de verwerkersovereenkomsten is vastgelegd dat Datadog en Contabo ISO 27001 gecertificeerd zijn. Dit is een wereldwijd erkende norm voor de beveiliging van gegevens (‘informatieveiligheid’).

Analyse van gebruik website door alle bezoekers

Ik analyseer het gebruik van de website door alle bezoekers. Hiervoor maak ik gebruik van Google Analytics. Er wordt hiervoor het script gtag.js gebruikt, welke wordt ingeladen vanaf tags.franksblog.nl. Bij de eerste uitvoering van het gtag.js script worden Identifiers betreffende je apparaat aangemaakt. Dit zijn de first-party cookies:
 • _ga - 180 dagen na het laatste bezoek geldig;
 • _ga_<container-id> - 180 dagen na het laatste bezoek

Categorieën verzamelde en gebruikte gegevens

Voor de analyse van het gebruik van deze website worden deze gegevens verzameld:
 • Identifiers betreffende je apparaat (“_ga” en “_gid” cookies)
 • Gebruiksinteracties met de website
 • Browser- en Apparaatgegevens

Beschrijving gebruik van de gegevens

Met Google Analytics worden rapporten over de interacties van gebruikers gegenereerd. Dit gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang. De informatie in Google Analytics is geaggregeerd tot aantallen, percentages en andere andere eenheden welke niet te koppelen zijn een aan een persoon.De rapporten worden gebruikt om de website en content te verbeteren. Om trends te kunnen analyseren bewaar ik de verzamelde gegevens 14 maanden.

Samenwerking met andere organisatie(s)

Google verwerkt de gegevens namens mijzelf en niet voor eigen (commerciële) doeleinden. Er zijn hierover afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Hierin zijn onder meer goede afspraken gemaakt over het delegeren van werkzaamheden aan organisaties buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Meer informatie over de samenwerking is te vinden op deze website van Google.

Beveiligingsmaatregelen

In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd dat Google ISO 27001 is gecertificeerd. Dit is een wereldwijd erkende norm voor de beveiliging van gegevens (‘informatieveiligheid’).

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op de informatie in dit privacybeleid. De privacywet geeft je daarnaast nog een aantal aanvullende rechten. Ik noem ze hier allemaal, maar dat betekent niet dat elk recht van toepassing is op de activiteiten van deze website.Dit betekent dat je het recht hebt…
 • ...op inzage in je persoonsgegevens;
 • ...op rectificatie van foutieve of onvolledige gegevens;
 • ...om te verzoeken je gegevens te wissen;
 • ...om te verzoeken om overdracht van je gegevens;
 • ...om te verzoeken de verwerking van je gegevens te beperken;
 • ...om in specifieke omstandigheden bezwaar in te dienen tegen een activiteit met je gegevens;
 • ...op een menselijke blik bij automatische besluiten;
 • ...een klacht in te dienen bij mij;
 • ...een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer lezen?

Terug naar de homepage.

© 2021 Frank de Vries. Alle rechten voorbehouden
Privacy
RSS Feed